Kad treneris kļūst par galveno mācību motivācijas veicinātāju (http://www.pumpurs.lv/lv/kad-treneris-klust-par-galveno-macibu-motivacijas-veicinataju)


Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. “Sportā ir vienkārši. Sportā ir disciplīna un zināšanas. Un, ja Tu darīsi to pašu arī skolā vai jebkurā citā dzīves disciplīnā, viss notiks. Tev viss izdosies,” par jauniešiem un neformālās izglītības aktivitāšu ieguvumiem iesaistot jauniešus PuMPuRS projektā, stāsta treneris Roberts Klēpis.

“Viņš ir tas, dēļ kura manas atzīmes ir uzlabojušās. Viņš ir tas, kurš saka – Tev ir jāmācās” par sava trenera nozīmīgumu mācību motivācijas veicināšanā, stāsta 9. klases skolnieks Valters Grasmanis.

Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus rīko projektā PuMPuRS iesaistītās pašvaldības.

Meklē pašvaldību, kurā vēlies īstenot jaunatnes iniciatīvu projektu ŠEIT (http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-projekti-pasvaldibu-kontaktpersonas). Visu nepieciešamo informāciju atradīsi ŠEIT (http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti). Palīdzi jauniešiem tikt vēl augstāk un sasniegt vairāk!

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/110/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/kad-treneris-klust-par-galveno-macibu-motivacijas-veicinataju