Jaunatnes projekti – pašvaldību kontaktpersonas


Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus organizē pašvaldības, kuras ir PuMPuRS sadarbības partneri. Sīkāku informāciju aicinām meklēt attiecīgās pašvaldības mājaslapā un ar jautājumiem aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas.

Pašvaldības, kuras organizē PuMPuRS jaunatnes iniciatīvas projektus 2020. gada pavasara semestrī:

Pašvaldība Kontaktpersona Tālrunis E-pasts Projektu iesniegšanas termiņš

Zemgales reģions

Jelgavas pilsētas dome Linda Vovere
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste
63005527 Linda.Vovere@dome.jelgava.lv Informācija sekos
Jelgavas novada pašvaldība Gatis Kasparinskis
Plānošanas un attīstības departamenta Attīstības nodaļas izglītības projektu vadītājs
63048487 gatis.kasparinskis@jelgavasnovads.lv

06.04.2020.

Dobeles novada pašvaldība Evita Evardsone
Izglītības pārvaldes juriskonsulte
25495677 evita.evardsone@dobele.lv

19.06.2020.

Vecumnieku novada pašvaldība Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, projektu vadītāja
63920596 dace.sileika@vecumnieki.lv

31.03.2020.

Jaunjelgavas novada pašvaldība Gundega Zarāne
Attīstības un projektu nodaļas vadītāja
20233637 gundega.vevere@jaunjelgava.lv Informācija sekos
Krustpils novada pašvaldība Angelīna Tukiša
Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste
28311364 angelina.tukisa@krustpils.lv

24.04.2020.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība Ilona Skrode
Jēkabpils Izglītības pārvalde
29449622 ilona.skrode@edu.jekabpils.lv 15.05.2020.
Jēkabpils novada pašvaldība Anastasija Krasutina
Jaunatnes lietu speciāliste
29354160 jl@jekabpilsnovads.lv

01.07.2020.

Aknīstes novada pašvaldība Santa Šmite
Aknīstes novada pašvaldības Telpiskās attīstības plānotāja
28612924 santa.smite@akniste.lv

31.03.2020.

Neretas novada pašvaldība Žanna Miezīte
Izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
29339832 zanna.miezite@gmail.com

 

24.08.2020.

 

Kokneses novada pašvaldība Ieva Rusiņa
Attīstības nodaļas projektu vadītāja
27298666 ieva.rusina@koknese.lv 02.04.2020.
Viesītes novada pašvaldība Dita Mažeika
Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste
22000801 dita.mazeika@viesite.lv Informācija sekos

Kurzemes reģions

Priekules novada pašvaldība Una Ržepicka
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
26101674 una.rzepicka@priekulesnovads.lv 16.04.2020.
Liepājas pilsētas dome Dace Liepa
Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību jautājumos
63489144 dace.liepa@liepaja.edu.lv

14.04.2020.

Grobiņas novada pašvaldība

Anna Freiberga
Projektu vadītāja

63497965 anna.freiberga@grobinasnovads.lv

14.04.2020.

Skrundas novada pašvaldība Viktorija Reine
Projektu koordinatore
63350454 viktorija.reine@skrunda.lv

15.04.2020.

Saldus novada pašvaldība Laima Tiļļa
Saldus Jaunatnes atpūtas un iniciatīvas centra “Šķūnis” projektu vadītājas asistente
22408807 laima.tilla@saldus.lv

03.04.2020.

Brocēnu novada pašvaldība Rudīte Muraševa
Projektu vadītāja
63807306 rudite.muraseva@broceni.lv

17.04.2020.

Aizputes novada pašvaldība Antra Grasmane
PuMPuRS projekta koordinatore Aizputes novadā
63459151, 29466524 antra@aizpute.lv

31.03.2020.

Alsungas novada pašvaldība Krista Ciekale
Jaunatnes lietu speciāliste
28253862 kristac14@inbox.lv 25.06.2020.
Kuldīgas novada pašvaldība Una Lepse
Izglītības nodaļas speciāliste

63322540, 26542280

una.lepse@kuldiga.lv

05.05.2020.

Ventspils pilsētas pašvaldība Kristiāns Jacevičs
Ventspils Jauniešu mājas vadītājs
20238456 kristians.jacevics@ventspils.lv

31.03.2020.

Ventspils novada pašvaldība Skaidrīte Diebele
Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste
22002755 skaidrite.diebele@ventspilsnd.lv 23.04.2020.
Talsu novada pašvaldība Daiga Feldmane
Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību jautājumos
29417402 daiga.feldmane@talsi.lv

17.04.2020.

Latgales reģions

Daugavpils novada pašvaldība Milāna Loča
Izglītības pārvaldes jaunatnes projektu koordinatore
26793922 milana.loca@dnd.lv

17.04.2020.

Daugavpils pilsētas dome Lidija Plavinska
Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
28330063 lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv

29.05.2020.

Dagdas novada pašvaldība Tatjana Munda
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore
65681437 tatjana.munda@dagda.lv

30.04.2020.

Aglonas novada pašvaldība Džeina Valaine
Jaunatnes lietu speciāliste
25882069 jauniesi@aglona.lv

07.05.2020.

Vārkavas novada pašvaldība

Sabīne Uļjanova
Projekta koordinatore

20399639 sabine.uljanova@varkava.lv

03.08.2020.

Preiļu novada pašvaldība Sintija Ančeva
Jaunatnes lietu speciāliste
29327010 sintija.anceva@preili.lv

01.06.2020.

Riebiņu novada pašvaldība

Ilze Kudiņa
Projektu vadītāja

65392649 ilze.kudina@riebini.lv

20.04.2020.

Rēzeknes pilsētas dome Eleonora Ivanova
Jaunatnes lietu speciāliste
26033202 eleonora.ivanova@rezekne.lv

20.03.2020.

Rēzeknes novada pašvaldība Aivars Mežatučs
Jaunatnes lietu speciālists
22013477 aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv

15.05.2020.

Viļānu novada pašvaldība Ilga Morozova
Izglītības un kultūras lietu speciāliste
64605833 izglitiba@vilani.lv

17.04.2020.

Līvānu novada pašvaldība Baiba Vucenlazdāne
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja
29226382 baiba.vucenlazdane@livani.lv 15.05.2020.
Rugāju novada pašvaldība Ieva Sīle
Projekta koordinatore
28765138 ieva.sile@rugaji.lv

31.03.2020.

Balvu novada pašvaldība Aleksandra Klija
Finanšu un attīstības nodaļas finanšu ekonomiste
64521109, 20282401 aleksandra.klija@balvi.lv

09.04.2020.

Viļakas novada pašvaldība Santa Komane
Projektu vadītāja
64507216 santa.komane@vilaka.lv 17.04.2020.
Ilūkstes novads

Iveta Repkova
Karjeras konsultante

65447859 repkova@inbox.lv

28.03.2020.

Kārsavas novada pašvaldība Ludmila Oļipova
Kārsavas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā
28624025 ludmilaolipova@inbox.lv

12.05.2020.

Vidzemes reģions

Varakļānu novada pašvaldība Aija Ščucka
Attīstības nodaļas vadītāja
27790015 aijasc@inbox.lv

02.04.2020.

Gulbenes novada pašvaldība Lelde Vilka
BNJC "Bāze" projektu vadītāja
28653482 lelde.vilka@gulbene.lv

10.05.2020.

Alūksnes novada pašvaldība Eva Aizupe
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore
64322402 eva.aizupe@aluksne.lv

30.06.2020.

Madonas novada pašvaldība Vivita Vecozola
Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu koordinatore
64860071, 26378836 vivita.vecozola@madona.lv

20.03.2020.

Smiltenes novada pašvaldība

Līga Ice
Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

64707579 liga.ice@smiltene.lv

02.06.2020.

Valkas novada pašvaldība Romina Meļņika
Valkas novada dome Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa Jaunatnes lietu speciāliste
29472781 romina.melnika@valka.lv 06.04.2020.
Cēsu novada pašvaldība Biruta Dambīte
Projektu vadītāja
64161822 biruta.dambite@cesis.lv

27.03.2020.

Kocēnu novada pašvaldība Svetlana Tomsone
Attīstības nodaļas vadītājas vietniece
25605539 svetlana.tomsone@kocenunovads.lv

30.04.2020.

Valmieras pilsētas pašvaldība Selga Skrastiņa
Valmieras jaunatnes centra "Vinda" jaunatnes lietu speciāliste
28446862 selga.skrastina@valmiera.edu.lv

01.05.2020.

Burtnieku novada pašvaldība Daiga Kīna
Burtnieku novada jaunatnes lietu speciāliste
28602525 daiga.kina@burtniekunovads.lv

02.04.2020.

Strenču novada pašvaldība Zaiga Auniņa
Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja
64715657, 26373938 zaiga.aunina@strencunovads.lv 18.05.2020.
Rūjienas novada pašvaldība Daina Roze
Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
25450585 daina.roze@rujiena.lv

24.04.2020.

Vecpiebalgas novada pašvaldība Inese Ozola
Projektu vadītāja
26463410 inese.ozola@vecpiebalga.lv

14.05.2020.

Rīgas reģions

Kandavas novada pašvaldība

Sintija Kokina
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

63107371 sintija.kokina@kandava.lv

30.06.2020.

Jaunpils novada pašvaldība Elva Vaivare
Attīstības nodaļas projektu vadītāja
63180960, 26142437 elva.vaivare@jaunpils.lv 13.03.2020.
Tukuma novada pašvaldība Kristīne Logina
Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste
63124463, 29388919 kristine.logina@tukums.lv Informācija sekos
Lielvārdes novada pašvaldība Agnese Vovčenko
Jaunatnes lietu speciāliste
26614729 agnese.vovcenko@lielvarde.lv

05.05.2020.

Ķeguma novada pašvaldība Dace Soboļeva
Attīstības nodaļas vadītāja
25427473 dace.soboleva@kegums.lv

22.05.2020.

Ogres novada pašvaldība Evija Slise
Ogres novada izglītības pārvaldes galvenā speciāliste vispārējās izglītības jautājumos
65055384 evija.slise@ogresnovads.lv

03.04.2020.

Siguldas novada pašvaldība Gunita Romanovska
Projektu vadītāja
26828663 gunita.romanovska@sigulda.lv

30.06.2020.

Limbažu novada pašvaldība Vaira Ābele
Izglītības un kultūras nodaļas izglītības darba speciāliste
29181788 vaira.abele@gmail.com 12.03.2020.
Baldones novada pašvaldība Renārs Manuilovs
Projektu vadītājs
29323110 renars.manuilovs@baldone.lv

15.05.2020.

Mālpils novads Elita Kārkliņa
Projektu vadītāja
26469854 elita.karklina@malpils.lv 15.05.2020.
Carnikavas novada pašvaldība

Laura Andrijonoka
Carnikavas novada domes Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

28662905 laura.andrijonoka@carnikava.lv

30.04.2020.

Salacgrīvas novada pašvaldība Inga Parole 25694747 inga.parole@salacgriva.lv 27.04.2020.
Saulkrastu novada pašvaldība Aivija Kokare
Novada attīstības nodaļas
Projektu vadītāja
28372658 aivija.kokare@saulkrasti.lv 09.04.2020.

Rīga

Rīgas pilsētas dome Anna Līga Kļaviņa
Izglītības, kultūras un sporta departamenta projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" koordinatore darbam ar jaunatnes projektiem
67043604, 29123350 aklavina22@riga.lv 16.03.2020.

Informācija tabulā tiek regulāri atjaunota.