APUIS-01. Kā izglītības iestādes vadītājam datu bāzē (www.ap.izm.gov.lv) pievienot individuālā atbalsta plāna (IAP) sagatavotājus un izglītības iestādes projekta koordinatoru? (http://www.pumpurs.lv/lv/apuis-01-ka-izglitibas-iestades-vaditajam-datu-baze-wwwapizmgovlv-pievienot-individuala-atbalsta)


  • Atrast savu izglītības iestādi meklēšanas rīkā sadaļā “Sadarbības partneri”;
  • Atvērt izglītības iestādes kartiņu, spiežot uz izglītības iestādes veida: “Vispārējās izgl. iestāde” vai “Profesionālās izgl. iestāde”;
  • Atvērtajā izglītības iestādes kartiņā uzspiež uz lauka “PMP projekts”;
  • Zemāk ir redzams šajā brīdī piesaistīto pedagogu, koordinatoru un skolas direktora saraksts;
  • Lai pievienotu izglītības iestādes projekta koordinatoru, jānospiež pogu  “Pievienot”;
  • Uznirstošajā logā nepieciešams ievadīt koordinatora personas kodu bez svītriņas. Lai apstiprinātu atrasto personu, nepieciešams uzklikšķināt uz izvēlētās personas; logs aizvērsies un kartiņā parādīsies aizpildīta sadaļa "Izglītības iestādes koordinators";
  • Pēc tam, kad ir pievienots izglītības iestādes projekta koordinators, izglītības iestādes kartiņā tiks piedāvāta sadaļa "Pievienot PMP plāna ievadītāju”, kuru pievieno iepriekš aprakstītajā veidā.
Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/156/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/apuis-01-ka-izglitibas-iestades-vaditajam-datu-baze-wwwapizmgovlv-pievienot-individuala-atbalsta