APUIS-02. Kā notiek darbinieku (IAP sagatavotāja, pedagoga-atbalsta sniedzēja) pievienošana datu bāzei, ja sistēmā darbinieks nav atrodams? (http://www.pumpurs.lv/lv/apuis-02-ka-notiek-darbinieku-iap-sagatavotaja-pedagoga-atbalsta-sniedzeja-pievienosana-datu-bazei)


  • Ja IAP sagatavotājam, pievienojot jaunu IAP, parādās lodziņš ar tekstu “Lietotājs nav piesaistīts kā izglītības iestādes pedagogs”, izglītības iestādes vadītājam nepieciešams pievienot IAP sagatavotāju manuāli datu bāzes sadaļā “Pedagogi”;
  • Sadaļā “Pedagogi”, jānospiež poga “Jauns pedagogs”;
  • Tālāk jāievada personas kodu (bez svītriņas), izglītības iestādi un jānospiež pogu “Meklēt VIIS”;
  • Ja pedagogs netiek atrasts, parādās paziņojums “Pedagogs nav atrasts. Ievadiet datus manuāli!” un dati jāaizpilda manuāli;
  • Kad visi dati aizpildīti, jānospiež saglabāšanas poga.
Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/157/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/apuis-02-ka-notiek-darbinieku-iap-sagatavotaja-pedagoga-atbalsta-sniedzeja-pievienosana-datu-bazei