APUIS-02. Kā notiek darbinieku (IAP sagatavotāja, pedagoga-atbalsta sniedzēja) pievienošana datu bāzei, ja sistēmā darbinieks nav atrodams?


  • Ja IAP sagatavotājam, pievienojot jaunu IAP, parādās lodziņš ar tekstu “Lietotājs nav piesaistīts kā izglītības iestādes pedagogs”, izglītības iestādes vadītājam nepieciešams pievienot IAP sagatavotāju manuāli datu bāzes sadaļā “Pedagogi”;
  • Sadaļā “Pedagogi”, jānospiež poga “Jauns pedagogs”;
  • Tālāk jāievada personas kodu (bez svītriņas), izglītības iestādi un jānospiež pogu “Meklēt VIIS”;
  • Ja pedagogs netiek atrasts, parādās paziņojums “Pedagogs nav atrasts. Ievadiet datus manuāli!” un dati jāaizpilda manuāli;
  • Kad visi dati aizpildīti, jānospiež saglabāšanas poga.