APUIS-03. Kas veic ikmēneša dokumentācijas pievienošanu projekta datu bāzē? (http://www.pumpurs.lv/lv/apuis-03-kas-veic-ikmenesa-dokumentacijas-pievienosanu-projekta-datu-baze)


Dokumentus Projekta datu bāzē pievieno pašvaldības/VPII koordinators vai grāmatvedis, ievērojot noteiktos dokumentu pievienošanas termiņus.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/158/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/apuis-03-kas-veic-ikmenesa-dokumentacijas-pievienosanu-projekta-datu-baze