APUIS-03. Kas veic ikmēneša dokumentācijas pievienošanu projekta datu bāzē?


Dokumentus Projekta datu bāzē pievieno pašvaldības/VPII koordinators vai grāmatvedis, ievērojot noteiktos dokumentu pievienošanas termiņus.