APUIS-03. Kas veic ikmēneša dokumentācijas pievienošanu projekta datu bāzē?


Dokumentu pievienošanu projekta datu bāzē veic pašvaldības/VPII koordinators noteiktajā termiņā.