IAP-03. Vai viena IAP sagatavošanu un uzraudzību var īstenot 2 un vairāk personas? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-03-vai-viena-iap-sagatavosanu-un-uzraudzibu-var-istenot-2-un-vairak-personas)


Nē, katra IAP sagatavošanu un uzraudzību veic viens atbildīgais. Stundas par IAP sagatavošanu un uzraudzību netiek dalītas uz vairākām personām.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/166/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-03-vai-viena-iap-sagatavosanu-un-uzraudzibu-var-istenot-2-un-vairak-personas