IAP-03. Vai viena IAP sagatavošanu un uzraudzību var īstenot 2 un vairāk personas?


Nē, katra IAP sagatavošanu un uzraudzību veic viens atbildīgais. Stundas par IAP sagatavošanu un uzraudzību netiek dalītas uz vairākām personām.