IAP-06. Kad iespējams uzsākt IAP īstenošanu izglītības iestādē? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-06-kad-iespejams-uzsakt-iap-istenosanu-izglitibas-iestade)


IAP īstenošanu var uzsākt pēc izglītības iestādes vadītāja apstiprinājuma saņemšanas projekta datu bāzē.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/169/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-06-kad-iespejams-uzsakt-iap-istenosanu-izglitibas-iestade