IAP-06. Kad iespējams uzsākt IAP īstenošanu izglītības iestādē?


IAP īstenošanu var uzsākt pēc izglītības iestādes vadītāja apstiprinājuma saņemšanas projekta datu bāzē.