IAP-21. Vai vecāku/pilngadīga izglītojamā iesniegums tiek gatavots viens uz visu mācību gadu? (http://www.pumpurs.lv/lv/iap-21-vai-vecakupilngadiga-izglitojama-iesniegums-tiek-gatavots-viens-uz-visu-macibu-gadu)


Vecāku/pilngadīga izglītojamā iesniegums tiek sagatavots katram semestrim atsevišķi (tāpat kā IAP).

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/222/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/iap-21-vai-vecakupilngadiga-izglitojama-iesniegums-tiek-gatavots-viens-uz-visu-macibu-gadu