IAP-21. Vai vecāku/pilngadīga izglītojamā iesniegums tiek gatavots viens uz visu mācību gadu?


Vecāku/pilngadīga izglītojamā iesniegums tiek sagatavots katram semestrim atsevišķi (tāpat kā IAP).