Par risku izvērtēšanu un individuālā atbalsta plāniem (http://www.pumpurs.lv/lv/par-risku-izvertesanu-un-individuala-atbalsta-planiem)


Priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku izvērtēšana (http://www.pumpurs.lv/sites/default/files/2020-09/Par%2520risku%2520izv%25C4%2593rt%25C4%2593%25C5%25A1anu%2520un%2520individu%25C4%2581l%25C4%2581%2520atbalsta%2520pl%25C4%2581niem.pdf) ir kļuvusi par vienu no lielākajiem izaicinājumiem, jo nereti visgrūtāk ir ieraudzīt to patieso vajadzību, kas slēpjas zem bērnu un jauniešu uzvedības, attieksmēm un rīcības. Sākoties jaunajam mācību gadam, arvien biežāk sastopamies ar situācijām, kad skolotājiem un atbalsta personām ir grūti noteikti atbilstošus atbalsta pasākumus un sagatavot Individuālā atbalsta plānus.

Projekts ir sagatavojis atbalsta materiālus arī skolotājiem, atbalsta personām un citiem speciālistiem, kuri piesaistīti atbalsta sniegšanā skolēniem, kuriem tiek identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.

Viens no svarīgākajiem - Metodoloģiskās vadlīnijas! Tajās atradīsiet visu - instrukcijas, padomus un aprakstus.
Vadlīnijas pieejamas ŠEIT: http://www.pumpurs.lv/sites/default/files/2020-08/VADLINIJAS_2020.pdf (http://www.pumpurs.lv/sites/default/files/2020-08/VADLINIJAS_2020.pdf)

Īpašu uzmanību vēlamies pievērst arī:


Citi noderīgi atbalsta materiāli atrodami sadaļā - Projekta dalībniekiem: http://www.pumpurs.lv/lv/projekta-dalibniekiem (http://www.pumpurs.lv/lv/projekta-dalibniekiem)

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/232/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/par-risku-izvertesanu-un-individuala-atbalsta-planiem