Par risku izvērtēšanu un individuālā atbalsta plāniem


Priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku izvērtēšana ir kļuvusi par vienu no lielākajiem izaicinājumiem, jo nereti visgrūtāk ir ieraudzīt to patieso vajadzību, kas slēpjas zem bērnu un jauniešu uzvedības, attieksmēm un rīcības. Sākoties jaunajam mācību gadam, arvien biežāk sastopamies ar situācijām, kad skolotājiem un atbalsta personām ir grūti noteikti atbilstošus atbalsta pasākumus un sagatavot Individuālā atbalsta plānus.

Projekts ir sagatavojis atbalsta materiālus arī skolotājiem, atbalsta personām un citiem speciālistiem, kuri piesaistīti atbalsta sniegšanā skolēniem, kuriem tiek identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.

Viens no svarīgākajiem - Metodoloģiskās vadlīnijas! Tajās atradīsiet visu - instrukcijas, padomus un aprakstus.
Vadlīnijas pieejamas ŠEIT: http://www.pumpurs.lv/sites/default/files/2020-08/VADLINIJAS_2020.pdf

Īpašu uzmanību vēlamies pievērst arī:

  • Risku izvērtējuma veidlapai https://saite.lv/euY0q - Šī VEIDLAPA  palīdzēs veikt skolēna risku izvērtējumu! IZMANTOJIET TO!
  • Informācijai par konsultatīvo atbalstu https://saite.lv/3jdKx - Palīdzēs  izprast konsultatīvā atbalsta sniegšanas veidus, pamatprincipus, darba posmus un katra posma specifiskos uzdevumus.


Citi noderīgi atbalsta materiāli atrodami sadaļā - Projekta dalībniekiem: http://www.pumpurs.lv/lv/projekta-dalibniekiem