Sagatavots videomateriāls par konsultatīvā atbalsta (KA) veidlapas aizpildīšanas kārtību (http://www.pumpurs.lv/lv/sagatavots-videomaterials-par-konsultativa-atbalsta-ka-veidlapas-aizpildisanas-kartibu)


Projekta ietvaros ir sagatavots videomateriāls par Konsultatīvā atbalsta (KA) veidlapas aizpildīšanas kārtību KA sniedzējiem.

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/234/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/sagatavots-videomaterials-par-konsultativa-atbalsta-ka-veidlapas-aizpildisanas-kartibu