Sagatavots videomateriāls par konsultatīvā atbalsta (KA) veidlapas aizpildīšanas kārtību


Projekta ietvaros ir sagatavots videomateriāls par Konsultatīvā atbalsta (KA) veidlapas aizpildīšanas kārtību KA sniedzējiem.