DLUV-12. Ja izglītības iestādē jau ir 40 stundas nedēļā, vai drīkst slēgt līgumu ar pašvaldību? (http://www.pumpurs.lv/lv/dluv-12-ja-izglitibas-iestade-jau-ir-40-stundas-nedela-vai-drikst-slegt-ligumu-ar-pasvaldibu)


Par to, vai iespējams veikt blakus darbu, skatīt atbildi uz jautājumu DLUV-11 (http://www.pumpurs.lv/lv/dluv-11-vai-pedagogs-var-stradat-projekta-ja-vinam-jau-ir-pilna-slodze-skola).

Drukas versija (http://www.pumpurs.lv/lv/node/261/printable/print)

Avota URL: http://www.pumpurs.lv/dluv-12-ja-izglitibas-iestade-jau-ir-40-stundas-nedela-vai-drikst-slegt-ligumu-ar-pasvaldibu