Nodrošinot supervīzijas attālināti, projekts PuMPuRS sniegs atbalstu skolotājiem ārkārtējās situācijas laikā


Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS, turpina sniegt individuālu atbalstu ārkārtējās situācijas laikā gan skolēniem, gan skolotājiem.

Sevišķi ārkārtējās situācijas laikā, kad skolotājiem nākas saskarties ar daudz lielākiem profesionālajiem izaicinājumiem, svarīga ir arī skolotāju emocionālā noturība, tāpēc projekta PuMPuRS supervizoru komanda, īstenojot atbalsta aktivitātes priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku samazināšanai, sniegs konsultatīvu atbalstu projektā iesaistīto izglītības iestāžu skolotāju komandām.

Supervīzijas ir konsultatīvs atbalsts, kas palīdz pedagogiem tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem. Ārkārtējās situācijas laikā supervīzijas ir paredzēts nodrošināt attālināti.

Supervīzijas nodrošina sertificēti supervizori. Katrā izglītības iestādē ir ieplānots nodrošināt ne mazāk par divām supervīzijām visa projekta īstenošanas laikā. Supervīziju nodrošināšana turpināsies klātienē pēc ārkārtējās situācijas beigām.

  • Mērķauditorija: izglītības iestāžu pedagogi;
  • Veids: grupu (ne vairāk par 10 personām);
  • Ilgums: 3 stundas (180 minūtes);
  • Mērķis: pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanā, paaugstināt pedagogu pašefektivitāti darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem pakļautajiem izglītojamiem, kā arī veicināt pedagogu prasmi apzināties savus resursus, lai mazinātu izdegšanas sindroma riskus;
  • Nepieciešams: dators, planšete vai viedtālrunis, pieeja internetam, mikrofons, web-kamera (vēlams), platforma Zoom.

Jau 23. martā, CFLA apstiprināja iespēju projekta īstenošanu turpināt, sniedzot nepieciešamo individuālo konsultatīvo atbalstu (ārkārtējās situācijas laikā – attālināti), lai palīdzētu tiem skolēniem, kuriem ir nepieciešams konsultācijas dažādos mācību priekšmetos vai emocionālais atbalsts, kurš ņemot vērā esošo ārkārtējo situāciju ir ārkārtīgi nozīmīgs, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem, ne tikai nepārtraukt mācības, bet arī saglabāt emocionālo veselību un drošību.

Tāpat, 23. martā projekts saņēma apstiprinājumu, ka ekonomisko atbalstu ir iespēja nodrošināt tiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem šajā laikā tiek īstenotas prakses un pirms ārkārtējās situācijas tika sagatavots Individuālā atbalsta plāns, kurā tika iekļauti atbalsta veidi – transporta kompensācija, naktsmītnes un ēdināšana.

Pieteikšanās supervīzijai ārkārtējās situācijas laikā: lūgums pieteikties supervīzijai elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pastu andrejs.lukins@834.ikvd.gov.lv, norādot izglītības iestādes nosaukumu un pievienojot dalībnieku sarakstu (lejupielādēt šeit)!

Lūgums sazināties telefoniski, ja Jums rodas jautājumi par supervīzijām: Andrejs Lukins - t. 28684847!

www.pumpurs.lv