PuMPuRS. 8. filma. Konflikti skolā.


Ikviens no mums savā dzīvē ir saskāries ar dažādiem konfliktiem. Skolas laiks ir viens no tiem, kurā mācoties kļūt par pieaugušo, skolēns var neapzināti, reizēm arī apzināti, iesaistīties kādā konfliktā. Ir svarīgi, ka katra iesaistītā puse - skolotājs, vecāki, arī pats skolēns, ir gatavi risināt situācijas, kas sākotnēji šķiet neatrisināmas un nonākušas strupceļā. Šajā projekta PuMPuRS filmā uzzināsi - kas ir konflikts un kā to risināt!