PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu projekts Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendes pamatskolā „Citāda skola - dzīves skola”


00025

Ģibuļu pagasta Aprūpes un attīstības biedrība "Vīgrieze" sadarbībā ar Pastendes pamatskolu kopš 2019. gada septembra (šī mācību gada sākuma) īsteno projektu „Citāda skola – dzīves skola”. Projekta “Citāda skola – dzīves skola” mērķis ir maksimāli samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. Projektā paredzētas septiņas aktivitātes - praktiskas nodarbības, pieredzes stāsti, darbnīcas. Projekta dalībnieki ir Pastendes pamatskolas 5.-9. klašu skolēni, tai skaitā skolēni, kuri ir pakļauti priekšlaicīgam mācību pārtraukšanas riskam. No septiņām plānotajām aktivitātēm ir notikušas četras.

Septembris

Projekta darba grupa sagatavojas pirmo aktivitāšu norisei.

Oktobris

Pirmajās dienās pēc skolēnu rudens brīvlaika – 28. un 29. oktobrī Pastendes pamatskolas 5.-9. klašu skolēni devās uz Spāres muižu, kur norisinājās projekta pirmā aktivitāte „Slīcinātie kliņģeri” ar vēstures garšu”. Pirmie 28. oktobrī izzināt Spāres muižas noslēpumus devās 5.,5b, 6 un 7b klašu skolēni, un otrā dienā 29. oktobrī 7., 8., 8b, 9 un 9b klašu skolēni. Daudzi no viņiem Spāres muižā bija pirmo reizi. Lai visu ieplānoto paspētu izdarīt, skolēni dalījās divās grupās un, kamēr viena grupa pavāres Vijas Štrausas mācījās cept „slīcinātos kliņģerus”, otra grupa gidu Tabitas Kalniņas un Ainas Rozenbergas vadībā devās apskatīt muižas telpas, sākot no pagraba līdz bēniņiem. Tajās ir iekārtotas izstādes un ekspozīcijas, kas vēsta par muižas bagāto vēsturi. Muižā no 1940. līdz 2012. gadam bija pamatskola un muižas bēniņos ir iekārtota klase kā senos, un ne tik senos laikos. Ar Tautas lietišķās mākslas studijas „Nāmetiņš” darbiem iepazīstināja meistare Māra Mertena, kas savulaik bija arī skolotāja Spāres skolā. Kamēr muižas virtuves cepeškrāsnī cepās pašu darinātie kliņģeri, Spāres bibliotēkas vadītāja Velga Brikmane aicināja uzminēt senos vārdus. Skolēni bija vienisprātis – ja šodien satiktu ļaudis no tiem laikiem, kad šos vārdus lietoja ikdienā, saprasties būtu ļoti grūti. Pēc vārdu minēšanas un nelielas izkustēšanās muižas ļaužu dejā, beidzot bija pienācis visvairāk gaidītais brīdis – kliņģeru ēšana. Gatavojot kliņģerus pavāre pastāstīja kādēļ kliņģerus sauc par „slīcinātiem”. Senajos laikos, kad nebija ledusskapju, sagatavoto mīklu ielika auduma maisā un pirms cepšanas atdzesēja spainī ar aukstu ūdeni. Neskatoties uz dīvaino nosaukumu, kliņģerīši garšo lieliski.

Pēc maltītes skolēni devās uz muižas parku, kur gide Tabita Kalniņa pastāstīja par tā kokiem, alejām un citiem interesantiem vēsturiskiem objektiem.

Novembris

19. un 20. novembrī Pastendes skolā notika otrā aktivitāte, „Skatuves cīņas” kopā ar aktieri, Kurzemes radio dīdžeju Kārli Neimani. Viņš ir izstrādājis programmu, kurā strādā ar pusaudžiem un jauniešiem. Nodarbības laikā jaunieši uzzināja par kaskadieriem nepieciešamajām prasmēm. Kas ir svarīgākais zināt, lai uz skatuves vai filmās izspēlētu cīņas ainas tā, lai tas būtu ticami? Ar šādu jautājumu nodarbības vadītājs vēršas pie skolēniem tās sākumā. Un atbilde ir – cieņa un uzticēšanās. Spēlējot vardarbīgas ainas ir svarīgi, lai skatuves partneri var viens otram uzticēties. Skatuves cīņa ir viens no sarežģītākajiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, kuras apguvei jāvelta ilgs laiks. Projekta nodarbībā skolēni ieguva gan jaunas zināšanas, gan arī nelielu praktisku pieredzi konfliktsituāciju tēlošanā. Jaunieši paši veicot uzdevumus atzinās, ka nebija iedomājušies, par to, ka lai ticami notēlotu parastu dunku vai pļauku, nepieciešama laba fiziska sagatavotība un veiklība. Protams, jauniešiem praktiskā puse patika vislabāk, jo kurš gan, īpaši zēni, reizēm negribētu būt kaskadieris kādā asa sižeta filmā. Veicot skatuves cīņu vingrinājumus, jaunieši varēja apgūt arī pašaizsardzības pamatus. Nodarbības noslēgumā Kārlis Neimanis ar jauniešiem runāja par konfliktu risināšanu nevardarbīgā veidā un to, cik svarīgi ir cienīt savu ķermeni, kurš mums ir dots uz visu dzīvi. Kāda nozīme mūsu dzīvē ir fiziskām aktivitātēm un kā tās sasaistīt ar mūsu katra emocionālo stāvokli. Kā treniņš cīņas mākslā palīdz pašiem tikt galā ar agresiju sevī neizraisīt konfliktsituācijas. Jaunieši nodarbībās bija ieinteresēti, sākumā gan nedroši, bet nodarbību laikā atraisījās un darbojās aktīvi. Visi bija vienisprātis, ka ar vienu nodarbību nepietika un tādēļ iespējams, ka tiksimies ar Kārli Neimani vēl kādā aizraujošā nodarbībā.

Novembris un decembris

Otrajā semestrī Pastendes skola vairākas dienas smaržoja pēc krāsas un gaiteņos bija jūtama mazliet citāda rosība kā parasti. Brīdi pirms Ziemassvētku brīvlaika Pastendes pamatskolas skolēni cītīgi strādāja, lai nākamajā gadā starpbrīžus varētu pavadīt aktīvi. Kopā ar skolotājām viņi skolas gaiteņus pārvērta par spēļu laukumiem. 27. novembrī un 13. decembrī, sekmīgi norisinājās projekta trešā  aktivitāte „Spēles skolas gaitenī.” Lai īstenotu šo aktivitāti vispirms skolēni kopā ar vizuālās  mākslas skolotāju, darbmācības skolotāju un citiem izvēlējās dažādas spēles ko varētu uzkrāsot uz grīdas un sienām, kā arī dažas galda spēles. Šo ideju ierosināja paši skolēni, jo šādas spēles, ko spēlēt starpbrīžos un brīvajā laikā  bija redzētas gan dažās citās skolās, gan internetā. Skolēni pirmajā nodarbībā izgatavoja trafaretus, zīmēja spēļu kontūras un krāsoja laukumus. Dažas spēles jau izdevās pabeigt pirmajā dienā, tām tikai bija jānožūst. Otrajā nodarbībā darbs pie spēļu izgatavošanas turpinājās. Par projektu izveidot sižetu bija ieradušies Talsu TV žurnālisti un vairāki skolēni sniedza savas pirmās intervijas, kas bija īpašs piedzīvojums. Sižetu var redzēt Talsu TV raidījumu arhīvā: http://www.talsutv.lv/video_type/skolas-gaiteni-partop-par-spelu-laukumiem/.

Aktivitāte „Spēles skolas gaitenī” ir viena no projekta nozīmīgākajām aktivitātēm, jo veicot spēļu izvēli, izgatavošanu un krāsošanu, skolēni paši saviem spēkiem ir izveidojuši pievilcīgāku savu skolas vidi, padarījuši interesantākus starpbrīžus, un paši rūpēsies par to lai spēles pēc iespējas ilgāk tiktu saglabātas krāsainas un  pieejamas lietošanai.

Janvāris

5. janvārī projekta „Citāda skola – dzīves skola” aktivitātē „Ghetto games – esi stiprs, uzvari sevi!” Pastendē viesojās hip hop izpildītājs Deniss Stepanovs. Deniss nodarbojas ar cīņas sportu, viņš ir zināms kā cīņas sporta meistars, kas vairākkārtīgi piedalījies un arī uzvarējis “Ghetto Fight”, pārstāv cīņas klubu “MMA Jūrmala”. Deniss Stepanovs plašāk kļuva pazīstams kā repera Reika skatuves partneris un darbojas apvienībā „Kreisais krasts”. Deniss stāstīja par savu dzīves pieredzi, kā viņš ir ticis galā ar agresiju sevī, jo arī pats pusaudžu gados skolā nebija nekāds „paipuisītis”. Denisa stāsts bija arī par to, kā nenobīties no neveiksmēm, bet sekot saviem sapņiem un mērķiem. Cik svarīgi būt atklātam, ne divkosīgam. Saprast to, cik svarīga ir mīlestība un piedošana. Deniss izpildīja vairākas savas dziesmas „Maskas”, „Vienmēr ar mani” un citas. Tikšanās noslēgumā skolēni varēja nopelnīt balvas, atbildot uz Denisa jautājumiem, kas bija saistīti ar viņa stāstīto. Balvās bija apvienības „Kreisais krasts” mūzikas albums, „Ghetto games” plakāti, cepurītes un sporta zeķes. Skolēni par  tikšanos ar Denisu Stepanovu izteicās ļoti atzinīgi, daži pat sajūsmināti un iedvesmoti.. Ir svarīgi ja par dzīvi, problēmām, risinājumiem un citām svarīgām lietām viņi var aprunāties ar pusaudžu personību, tas ļoti motivē darīt dzīvi interesantu, izvirzīt mērķus un piepildīt savus sapņus.

Turpinājums sekos...

Par projekta „Citāda skola – dzīves skola” turpmākajām  aktivitātēm informēsim, kā arī pēc projekta noslēguma uzzināsim tā dalībnieku viedokli par aktivitātēm, un cik nozīmīgs viņiem bija šis projekts.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta vadītāja Antra Jaunskalže