Rīgas skolu pieredze projektā PuMPuRS


PuMPuRS arvien vairāk sastop tos, kuriem ir nepieciešama palīdzīga roka, lai tiktu cauri, ne vienmēr vieglajiem mācību gadiem pamatskolā un vidusskolā.

Tāpat kā citos Latvijas reģionos, arī Rīgā, PuMPuRS palīdz tiem, kuri atpaliek mācībās, jo arī Rīgas skolās (kopumā 62 no 114 skolām) Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno – Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.