SVARĪGI! Projekta PuMPuRS aktivitāšu īstenošanas iespējas ārkārtējās situācijas laikā.


Vēlamies informēt, ka CFLA ir devusi piekrišanu projekta 8.3.4. konsultāciju realizēšanai attālināti sākot ar 23.03., SASKAŅĀ AR DIREKTORA RĪKOJUMU.

LAI REALIZĒTU PROJEKTA KONSULTĀCIJAS ATTĀLINĀTI un tās būtu iespējams attiecināt, NEPIECIEŠAMS DIREKTORA RĪKOJUMS, kurā norāda:

  • kā tiks organizētas attālinātās konsultācijas (e-klasē/skype/whatsapp u.c.);
  • kādi pedagogi organizēs attālinātās konsultācijas;
  • kuriem izglītojamajiem tiks organizētas attālinātās konsultācijas (norāda arī plāna ID kodu);
  • kā izglītojamie apliecinās, ka konsultācija ir saņemta (e-pasts, e-klases ieraksts u.c.)

Vēršam uzmanību, ka KA veidlapās nepieciešams turpināt rakstīt sniegtās konsultācijas, bet izglītojamā paraksta vietā, KA veidlapai klāt liek izglītojamā apliecinājumu – e-pastu vai citu apliecinošu dokumentu. Izglītojamā paraksta vietā pedagogs norāda, kāds apliecinājums no izglītojamā ir saņemts. IZGLĪTOJAMAJAM NEPIECIEŠAMS APLIECINĀT KONSULTĀCIJAS SAŅEMŠANU VIENAS DIENAS LAIKĀ, lai konsultācijas sniegšanas datums sakristu ar izglītojamā apliecinājuma datumu!

Informācija VPII:

Ja izglītojamais atrodas praksē un nepieciešams segt transporta, naktsmītņu vai ēdināšanas izmaksas, kuras nodrošina jau esošais ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs, tad arī nepieciešams direktora rīkojums, kurā norāda:

  • kuriem izglītojamajiem notiek prakse;
  • kur notiek prakse (nepieciešamības gadījumā var tikt prasīts iesniegt prakses dienasgrāmatu);
  • kā izglītojamies apliecinās, ka saņēmuši konkrēto atbalstu;
  • kā tiks organizēti atbalsta pasākumi.

NB! Attālinātās konsultācijas drīkst sniegt tikai pēc direktora rīkojuma. Direktora rīkojumu nepieciešams pievienot datu bāzē.

Vairāk info sazinoties ar projekta reģionālajiem koordinatoriem. Skatiet kontakti (http://www.pumpurs.lv/lv/kontakti)