15. janvāris – PuMPuRS speciālistu konsultāciju diena


Arī šajā gadā projekta PuMPuRS eksperti aicina uz individuālajām konsultācijām potenciālos un esošos sadarbības partnerus. Informējam, ka nākamā PuMPuRS speciālistu konsultāciju diena būs 15. janvārī, Doma laukumā 8A, Rīgā.

Konsultāciju laikā ir iespēja saņemt pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.

Konsultācijas sniegs:

 • Projekta “PuMPuRS” vadītāja
 • Reģionālie koordinatori
 • Projekta “PuMPuRS” ekspertu komanda (jauniešu eksperts, komunikācijas speciālists., IT speciālists, vecākie eksperti)
 • Projekta finansisti un grāmatveži
 • Juristi
 • citi projekta speciālisti

Piesakoties konsultācijām ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

 • Līgumu slēgšana
 • Tehniskais atbalsts, kā piemēram darbs ar datubāzēm
 • Individuālo atbalsta plānu (IAP) sagatavošana
 • Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku atpazīšana un noteikšana
 • Atbalsta pasākumu veidi un atbilstošāko piemērošana
 • Juridiskie jautājumi
 • Iepirkumi
 • Atbalsts jaunatnes iniciatīvas projektu organizēšanā
 • Jautājumos, kas saistīti ar projekta komunikāciju un publicitāti
 • citi jautājumi, kas saistīti ar projekta “PuMPuRS” īstenošanu

Turpinot darbu pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – “PuMPuRS” – atbalsts un savstarpēja sadarbība starp iesaistītajām pusēm ir noteikta kā viena no projekta prioritātēm, tādēļ – aicinām ikvienu projekta sadarbības partneri, kā arī tos skolu vai pašvaldību pārstāvjus, kuri vēlas par iesaisti projektā un tā īstenošanu uzzināt ko vairāk – izmantot iespēju un pieteikties bezmaksas konsultācijām.

Konsultāciju norises vieta: Rīgā, Doma laukumā 8A, 7. stāvā

Lai pieteiktos konsultācijām, sazinieties ar reģionālo koordinatoru un informējiet par vēlamo konsultāciju laiku un nepieciešamo ekspertu vai konsultācijas laikā apspriežamiem jautājumiem.

Zane Kužuma (Rīgas pilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādes un Kurzemes reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes) – t. 20275084, zane.kuzuma@834.ikvd.gov.lv
Katrīna Sudakova (Rīgas reģions) – t. 28360848, katrina.sudakova@834.ikvd.gov.lv
Evija Ernstsone (Kurzemes un Zemgales plānošanas reģions) – t. 27816254, evija.ernstsone@834.ikvd.gov.lv
Terēze Matisone (Latgales plānošanas reģions) – t. 26642761, tereze.matisone@834.ikvd.gov.lv
Andrejs Lukins (Vidzemes plānošanas reģions) – t. 28339772, andrejs.lukins@834.ikvd.gov.lv
Dace Bukševica (Latgales reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes) – t. 25766024, dace.buksevica@834.ikvd.gov.lv
Zanda Medne (Rīgas, Zemgales un Vidzemes reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes) – t. 28616241, zanda.medne@834.ikvd.gov.lv