Aicinām izglītības iestāžu pārstāvjus un skolēnu vecākus piedalīties aptaujā


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS ietvaros tiek īstenots projekta noslēguma izvērtējums, kura mērķis ir noskaidrot sasniegtos rezultātus un izzināt projekta ietekmi uz izglītojamajiem un citām mērķa grupām. Lai izzinātu projektā iesaistīto pušu viedokļus, tiek īstenota IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU APTAUJA un tajā ir aicināti piedalīties visu projektā iesaistīto izglītības iestāžu pārstāvji – iestāžu koordinatori, pedagogi, atbalsta speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji un citi.

Lai nodrošinātu reprezentatīvu viedokļu izzināšanu, tiek sagaidīts, ka no katras izglītības iestādes aptaujas anketu aizpilda ne mazāk kā 3 pārstāvji.
 
Izglītības iestāžu aptaujas anketa ir atvērta respondentu atbildēm līdz 3.martam9ieskaitot), un tās aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 30 minūtes.

Anketa pieejama šeit >>> https://ej.uz/Pumpurs_GalaNovertejums_IzglitibasIestades
 
P.S. Papildus izglītības iestāžu aptaujai norisināsies arī pašvaldību pārstāvju un izglītojamo vecāku/aizbildņu aptaujas.
 
Aicinām savu iespēju robežās izplatīt informāciju par aptauju caur izglītības iestādes tradicionālajiem skolas-vecāku saziņas kanāliem, aicinot piedalīties aptaujā visus Jūsu izglītības iestādes izglītojamo vecākus/aizbildņus.


•    Anketa pieejama šeit >>> https://ej.uz/Pumpurs_GalaNovertejums_Vecaki

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar pētījuma īstenošanas koordinatoru: Ieva Šterna, e-pasts: ieva.sterna@dynamicuniversity.eu, mob.tel. 29142642.
 
Pateicamies jau iepriekš par Jūsu veltīto laiku dalībai aptaujā!