ĒNU DIENA 2020. gada 12. februārī. Gaidīsim Tevi ciemos projektā PuMPuRS


Vai mēs varam iemācīties pilnīgi visu, lai būtu pārliecināti par savām prasmēm, kas palīdz sasniegt profesionālos mērķus? Mums nepārtraukti ir jāmācās un jāiegūst zināšanas. Kā notiek darbs Eiropas Savienības projektā, kurš rūpējas par skolēniem un atbalsta sniegšanu, lai samazinātu to skolēnu skaitu, kas pirms laika pārtrauc mācības? To uzzināsi, ja “Ēnu dienā” izvēlēsies kļūt par ēnu projektā PuMPuRS.

 Ielūkošanās dažādu profesiju ikdienas procesos un notikumos, iespēja roku rokās izpētīt ikdienas darba specifiskākos aspektus palīdz daudz labāk izprast to, kas nepieciešams, lai strādātu Eiropas Savienības projektā un kļūtu par politikas ieviesēju. Ēnu diena var  palīdzēt saprast virzienu un izvirzīt atbilstošus uzdevumus, lai kļūtu par izcilu profesionāli.

Piedaloties karjeras izglītības programmā “Ēnu diena” dosim iespēju ielūkoties vecākā eksperta un visas projekta komandas ikdienā, kā arī – iepazīstināsim un parādīsim to, kā top projekta ietvaros veidotais Latvijas Televīzijas raidījums KLASE.

Filmēšanas process, interviju veidošana, operatora darbs un komunikācija, atbildība par pieņemtajiem lēmumiem, sadarbības veidošana ir tikai daži no ikdienas darba aspektiem, ko tev būs iespēja iepazīt, ja izvēlēties kļūt par ēnu PuMPuRS projektā. 

Darbs Eiropas Savienības projektā nebūt nav garlaicīgs, tas ir darbs komandā, tās ir diskusijas, ideju ģenerēšana un vēlme palīdzēt sabiedrībai! Tā ir iespēja mainīt sabiedrības viedokli, tā ir iespēja kļūt par daļu no lielāka kopuma. Tā ir iespējas ik dienas rūpēties par to, lai cilvēki un dažādas iestādes sadarbotos savā starpā un nezaudētu ticību tam, ka kopā mēs varam izdarīt daudz vairāk.

Piesakies “Ēnu dienai” ŠEIT:

  • Meklētājā ieraksti vārdu PuMPuRS,
  • uzspied uz izvēlētās vakances un AIZPILDI PIETEIKUMU!

Ēnotāji var pieteikties uz vakancēm:

  • no 24. līdz 27. janvārim,
  • no 31. janvāra līdz 3. februārim.

Vairāk informācijas par pieteikšanos ŠEIT.

Projekts PuMPuRS ir Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenots Izglītības kvalitātes Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4-6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.