Informatīvie materiāli

Logo

Ja nepieciešams saņemt logo failus citos formātos, lūdzam rakstīt uz pmp@ikvd.gov.lv.

Ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām iespējams iepazīties šeit.

Publicēts: 09.12.2019.