Jauns informatīvais materiāls projekta dalībniekiem: “Biežāk uzdotie jautājumi”


Projekta mājaslapas sadaļā “Partneriem” atradīsiet jaunu informatīvo materiālu "Biežāk uzdotie jautājumi", kas var palīdzēt ikdienas darbā īstenojot projektu PuMPuRS. Projekta komanda ir izveidojusi “soli-pa-solim” rīcības plānu dažādiem procesiem, kas atvieglos partneru darbu ikdienā.

  • Sadaļā “Darbs ar projekta datubāzi” apkopoti  jautājumi par projektā iesaistīto pušu pievienošanu datubāzei, par dokumentu pievienošanu, par failu nosaukumiem, atbilstošiem datumiem, kā arī pazudušajiem failiem un obligātās publicitātes prasībām.
  •  Dažādi jautājumi par Individuālajiem atbalsta plāniem (IAP). Šajā sadaļā atradīsiet jautājumus par IAP saskaņošanas secību, IAP glabāšanu, vecāku iesaisti, kā arī informāciju par to, kas nepieciešams no pilngadīga un/vai nepilngadīga skolēna, lai piedalītos projektā. Tāpat, šajā sadaļā atradīsiet informāciju par uzraudzības stundām, IAP labošanu un dzēšanu, kā arī IAP plānotā finansējuma aprēķināšanu, kā arī atbalsta sniegšanu skolēnu brīvlaikos un citus jautājumus, kas saistīti ar IAP.
  • Jautājumi par darba laika uzskaites veidlapām (DLUV). Pēdējā Informatīvā materiāla sadaļa veltīta jautājumiem par darba laika uzskaites veidlapām un tur atbildes uz jautājumiem par personām, kuras datu bāzē var aizpildīt darba laika uzskaites veidlapas, par DLUV apstiprināšanas jauno kārtību, labojumu veikšanu, kā arī korektu amatu norādīšanu un maiņu.

Ja šajā informatīvajā materiālā neatrodat sev interesējošos jautājumus un atbildes, sazinieties ar projekta PuMPuRS reģionālajiem koordinatoriem.