Nodrošinot supervīzijas attālināti, projekts PuMPuRS aicina Rīgas pilsētas izglītības iestādes pieteikties supervīzijām


Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS, turpina sniegt individuālu atbalstu ārkārtējās situācijas laikā gan skolēniem, gan skolotājiem un skolu atbalsta personālam.

 

Supervīzijas ir konsultatīvs atbalsts, kas palīdz pedagogiem un atbalsta personālam tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem.

 

Supervīzija kā saruna skolotāju istabā, par grupā esošo skolotāju aktuāliem jautājumiem, ar mērķi saskatīt iespējas ikdienas darba dzīvē - praktiskās un emocionālas.

Inga Remerte, sertificēts supervizors

 

Ārkārtējās situācijas laikā supervīzijas tiek nodrošinātas attālināti.

  • Mērķauditorija: Rīgas pilsētas izglītības iestāžu pedagogi;
  • Veids: grupu (ne vairāk par 10 personām);
  • Ilgums: 3 stundas (180 minūtes);
  • Mērķis: pilnveidot pedagogu un atbalsta personāla profesionālo kompetenci priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanā, paaugstināt pedagogu pašefektivitāti darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem pakļautajiem izglītojamiem, kā arī veicināt pedagogu prasmi apzināties savus resursus, lai mazinātu izdegšanas sindroma riskus;
  • Nepieciešams: dators, planšete vai viedtālrunis, pieeja internetam, mikrofons, web-kamera (vēlams), platforma Zoom.

Pieteikšanās supervīzijai ārkārtējās situācijas laikā: lūgums pieteikties supervīzijai, sazinoties ar supervizoru Ingu Remerti elektroniski, nosūtot savas izglītības iestādes kontaktinformāciju uz e-pastu – iremerte@inbox.lv!