Noslēdzies jaunatnes iniciatīvu projekts Talsu novada Ģibuļu pagasta Pastendes pamatskolā „Citāda skola – dzīves skola”


00008

Projekta „Citāda skola – dzīves skola” mērķis – maksimāli samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. Aktivitātes sākās 2019. gada septembra mēnesī. Projektā bija paredzētas septiņas aktivitātes, kurās notika praktiskas nodarbības, pieredzes stāsti un radošas darbnīcas. Projekta dalībnieki bija Pastendes pamatskolas 5.-9. klašu skolēni, tai skaitā skolēni, kuri ir pakļauti priekšlaicīgam mācību pārtraukšanas riskam. Par notikušām četrām nodarbībām var izlasīt http://www.pumpurs.lv/lv/pumpurs-jaunatnes-iniciativu-projekts-talsu-novada-gibulu-pagasta-pastendes-pamatskola-citada-skola.

Nodarbības kopā ar speciālistiem no biedrības „Papardes zieds”

11. martā notika aktivitātes „Nodarbības ar speciālistiem no biedrības „Papardes zieds”pirmās nodarbības par reproduktīvo veselību. Lektori ir jauniešu konsultanti un sabiedrības veselības speciālisti, kuri ir beiguši biedrības „Papardes zieds” apmācību un saņēmuši sertifikātus par to, ka viņiem ir zināšanas par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, prasmes vadīt grupu, veidot diskusijas un izmantot interaktīvas metodes. 5.-6. klašu skolēnu grupai bija atsevišķas nodarbības meitenēm un zēniem par pubertātes periodu. Ar jauniešiem tika pārrunāts par psiholoģiskajām un fizioloģiskajām pārmaiņām, kas ar viņiem notiek šajā laikā. Īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumam, kā saprasties ar vecākiem un pretējo dzimumu. Gan meitenes, gan puiši lektoriem varēja uzdot jautājumus par ķermeņa attīstību, menstruālo ciklu, erekciju un citām līdz šim svešām pārmaiņām ķermenī.

7.-8. klašu skolēnu nodarbības tēma bija seksualitāte, nodarbībā tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā intimitāti, dzimumu lomām, stereotipiem, vecāku, skolas un mediju ietekmi uz jauniešu seksualitātes izpausmēm.

9. klases skolēnu nodarbības tēma bija lēmuma pieņemšana. Šis nodarbības mērķis ir likt jauniešiem aizdomāties par to, ka seksuālo attiecību uzsākšana ir nopietns solis, par kuru nedrīkst izlemt neviens cits kā pats jaunietis. Jauniešiem jāapzinās vai viņš ir gatavs šādām attiecībām, kas mainīs visu viņa turpmāko dzīvi.

Tā kā 12. martā Latvijas Valstī tika izsludināta ārkārtas situācija ar mērķi ierobežot COVID 19 izplatību tika atliktas uz nenoteiktu laiku. Projekta aktivitātes atsākās jaunā mācību gada 3. septembrī ar „Papardes zieda” nodarbību ciklu par reproduktīvo veselību. Nodarbību tēma bija „Attiecības”. Ar katru klasi lektori strādāja atsevišķi atbilstoši vecuma grupai un interesēm.

5.-6. klasēm risināmie jautājumi bija kā būt labam draugam? Kā pazīt īstu draudzību? Kā rīkoties dažādās situācijās? Skolēni darbojās grupās un prezentēja savu viedokli. 7.-8. klašu skolēniem būtiski ir runāt  par attiecībām starp zēniem un meitenēm. Kā iepazīties, kā atrisināt konfliktus un citas svarīgas tēmas. Ar devītās klases skolēniem lektori runāja par kontracepcijas metodēm, kā izvairīties no STI (t.sk. HIV/AIDS) un nevēlamas grūtniecības. Jaunieši aktīvi piedalījās nodarbībās, darbojās grupās un uzdeva lektoriem jautājumus.

Pārgājiens mežā

21., 22. un 23. septembrī Pastendes skolas 5.-9. klašu skolēni devās pārgājienā kopā ar ceļotāju, meža pazinēju Kalvi Kalniņu. 21. septembrī pārgājienā devās 7a klase, 5b, 6b, 7b, 8b un 9b klašu skolēni, 22. septembrī 5a un 6a klašu skolēni un visbeidzot 23. septembrī – 8a un 9a klašu skolēni. Sākotnēji pārgājiena maršruts tika plānots aptuveni 4 km, bet skolēni gāja 7 km. Pārgājiena laikā skolēni apguva prasmes orientēties mežā, izmantojot gan zīmes dabā, gan izmantojot mobilo lietotni BalticMaps. Mordangas meži ir ļoti ainaviski, tie atrodas Spāres paugurainē un veidojušies uz 10000 gadu senām kāpām. Mežs ir saglabājies nemainīgs jau vairākus simtus gadus. Kalvis Kalniņš pats piedalās mežu stādīšanā un aicināja skolēnus izmantot iespējas un piedalīties gan stādīšanā, gan uzkopšanas talkās. Skolēni tika aicināti darīt dabai labu, kaut vai staigājot pa mežu, savākt atkritumus kādā maisiņā un mājupceļā izmet konteinerā. Visas šīs dienas dabā valdīja skaista atvasara un daba priecēja ar savām veltēm, ogām un sēnēm. Mežā varēja manīt sarkanās brūklenes un dažviet arī pa kādai vēlai mellenei. Pārgājiena noslēgumā Vēžezera krastā skolēni gatavoja maltīti no "vrapiņiem" rīvēta siera un ievārījuma, protams, tika uzceptas arī desiņas. Skolēniem šī bija lieliska iespēja būt dabā, mācīties būt saudzīgiem un cienīt mūsu fantastisko dabas bagātību – mežu.

Pazīstam un lepojamies

Projekta noslēdzošā aktivitāte „Pazīstam un lepojamies“ notika 9. oktobrī Pastendes kultūras namā. Sākotnēji aktivitātes norises vieta bija plānota Pastendes pamatskolā, bet, lai ievērotu valstī noteiktos Covid 19 vīrusa izplatīšanās ierobežošanas nosacījumus, tika izvēlēts Pastendes kultūras nams, kurā ir 300 sēdvietas, tādējādi skatītāju zāles sēdvietas varēja attiecīgi pielāgot distancēšanās prasībām. Pasākuma organizēšana un vadīšana tika uzticēta jauniešu klubam „Kontakts”, kam ir pieredze šādu pasākumu organizēšanā. Jauniešu apzina Pastendes pamatskolas absolventus un uzaicina uz tikšanos, kurā viņi stāstītu par savu profesiju. Uz projekta pasākumu tika uzaicināti seši absolventi. Ar diviem absolventiem sarunas notika zoom platformā. Jaunieši jau pirms pasākuma bija sagatavojuši jautājumus un intervēja viesus, pēc intervijām jautājumus varēja uzdot ikviens skolēns, ko viņi arī darīja. Šajā aktivitātē tika iesaistīti mazāk aktīvi skolēni, viņu uzdevums bija iekārtot zāli, izdomāt jautājumus viesiem. Iesaistot pasākuma sagatavošanā mazāk aktīvos skolēnus, viņi jūtas novērtēti un nejūtas atstumti. Arī jauniešu klubā tiek pieņemti skolēni, kas nav tik sabiedriski, bet iesaistot viņu dažādos praktiskos un komandu uzdevumos, viņi pamazām atraisās un kļūst komunikablāki un atvērtāki.

Projekta aktivitātes ir noslēgušās. Pēc katras aktivitātes skolēni rakstīja savus secinājumus un vērtējumu katrai aktivitātei. Skolēni visbiežāk kā labākās aktivitātes bija minējuši tās, kurās varēja radoši darboties, „Spēles skolas gaitenī” un „Pārgājiens mežā”. Gan skolēni, gan pedagogi atzina, ka projekts kopumā ir izdevies, mērķi ir sasniegti un arī nākotnē  tiek plānots īstenot līdzīgus projektus.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta „Citāda skola – dzīves skola” vadītāja Antra Jaunskalže