Pusaudži, kuri zaudējuši interesi par mācībām, pozitīvi vērtē dalību PuMPuRS motivācijas nometnē.


No 9. līdz 15. jūlijam, pirmajā motivācijas nometnē PuMPuRS, satikās 16 pusaudži no visas Latvijas, kuriem dažādu iemeslu dēļ radušies riski pārtraukt mācības. Nometnē jaunieši piedalījās pēc īpaši izstrādātas programmas kuras nolūks ir uzlabot jauniešu psihemocionālo veselību, veicināt dzīves prasmju apguvi un celt motivāciju mācībām.

Programmu izstrādājuši Latvijas speciālisti darbam ar pusaudžiem, balstoties jaunākajos bērnu un jauniešu izglītības un veselības pētījumos, kā arī ārvalstu pieredzē. Tā ir daļa no Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda īstenotā projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Noslēguma izvērtējumā jaunieši pieredzi nometnē novērtējuši ļoti pozitīvi: lai arī programma bija sarežģīta un izaicinoša, sākot no dzīvošanas teltīs un beidzot ar stingru dienas režīmu un ierobežotu mobilo telefonu lietošanu, PuMPuRS pirmo nometni pabeidza gandrīz visi dalībnieki, izņemot vienu - kas vērtējams kā augsts sasniegums un apliecina arī atbalsta komandas profesionalitāti.

Pusaudžu un jauniešu psihoterapeits Nils Konstantinovs:PuMPuRS nometne ļāva praksē pārbaudīt jauna veida nometņu modeli, kurā dzīve brīvdabā apvienota ar motivējošu terapeitisku programmu. Jau pirmie iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka šī ir efektīva pieeja sociālā riska pusaudžiem. Mums kopā ar speciālistu komandu ir milzīgs prieks, ka šāda veida brīvdabas programmas bērnu un pusaudžu psihoemocionālajai veselībai, kas ir populāras citviet pasaulē, sāk iedzīvoties arī pie mums. Un es ceru, ka jau nākamgad pusaudžu motivācijas nometnēs varēs pulcēties visi tie Latvijas bērni, kuriem šāda programma būtu noderīga.”

Nometnē piedalījās pusaudži ar ļoti dažādām dzīves pieredzēm, kā arī dažādu veida psihoemocionālajām grūtībām - trauksmi, depresiju, autismu, mācību traucējumiem, psihotiskajiem traucējumiem u.tml. Tāpat arī daudzi no viņiem bija iepriekš saskārušies ar kaitējošu vielu lietošanu, klaiņošanu, administratīviem un krimināliem pārkāpumiem. Nometnes gaitā gūtā pieredze rāda, ka šī programma ļauj iekļauties plašam pusaudžu lokam, neatkarīgi no viņu grūtībām, sociālā stāvokļa un dzīves pieredzēm.

Pēc nometnes veiktais izvērtējums uzrāda, ka pusaudži pozitīvi novērtē nometnes laikā gūtās pieredzes un uzskata, ka ir ieguvuši motivāciju un jaunas prasmes tikt galā ar saviem dzīves izaicinājumiem.

Lielāko izaicinājumu pusaudžiem sagādāja dzīvošana teltīs un nakts pārgājiens, kura laikā īpaši intensīvi tika veidotas grupas saliedēšanās un vienaudžu atbalsta prasmes. Nometnes programma ir izstrādāta, balstoties trīs vērtībās: Cieņā, Iesaistē un Izpalīdzībā, kuras tika iedzīvinātas ikdienas aktivitātēs. Tāpat arī visi pusaudži divreiz dienā piedalījās terapeitiskā grupu darbā. Šīs grupas tika vadītas pēc īpašas PuMPuRS nometnei veidotas rokasgrāmatas.

Neformālās izglītības trenere, āra dzīves trenere, supervīzore un organizāciju psiholoģe Lauma Žubule:Nometnē tika izmantota neformālās izglītības, āra dzīves un piedzīvojumu izglītības pieejas elementi. Daži no būtiskākajiem principiem bija mācīšanās darot, aktīva iesaiste, procesa nozīmīgums pār rezultātu, pašrealizācija, refleksija par piedzīvoto, dažādība metodēs, darbošanās grupās. Programma tika veidota tā, lai katru dienu jaunietis fokusētos uz konkrētu jautājumu, piedzīvotu dažādas aktivitātes saistībā ar to un reflektētu par savām atbildēm. Dienu jautājumi bija sekojoši: Kas es esmu? Kādas ir manas spējas? Kāds es esmu attiecībās? Kā es izdaru savas izvēles? Kādas ir manas vērtības? Kāda ir mana apņemšanās?

Ļoti efektīvi strādāja mazo grupu apļi, kas notika katru dienu no rīta un vakarā. Rīta daļā jaunieši padziļinātāk tika iepazīstināti ar konkrētās dienas tēmu, reflektēja par šo tēmu savā dzīvē un veica dažādus uzdevumus. Varēja novērot, ka jau pēc dažām dienām jaunieši spēja vairāk atvērties, dalīties, bija ieinteresēti klausīties citu jauniešu pārdomās.  Atklātības un refleksijas līmenis pieauga.”

Motivācijas nometnes pusaudžiem PuMPuRS ir balstīta pozitīvās attīstības pieejā, kas tiek plaši izmantota ASV darbam ar sociālā riska jauniešiem. Nodarbībās tika pielietotas brīvdabas terapijas metodes, izmantojot dzīvi brīvā dabā kā terapeitisku rīku jauniešu pašizziņai, dzīves prasmju apguvei un labākai emociju regulācijai. Visas šīs lietas ir pierādīti saistītas ar mazākiem skolas pamešanas riskiem. Tāpat arī motivācijas nometnes laikā jauniešiem bija iespēja saņemt individuālo psihoterapeitisko atbalstu, iepazīties ar iedvesmojošām personībām un apgūt svarīgas pastāvīgās dzīves prasmes, tādas kā ēstgatavošana un konfliktu risināšana.

Nodibinājuma ZINĀTNES UN MĀCĪBU CENTRS “CILVĒKS UN VISUMS” valdes locekle un sociālo prasmju trenere Maira Dzene: “Nometnes programma apliecina, ka āra dzīve un pozitīvās attīstības pieeja ir pareizs virziens, kā stiprināt jauniešu mentālo veselību, veicināt iesaisti un pašefektivitāti, kā arī uzlabotu saskarsmes prasmes un savstarpējo atbalstu. Programma veidota, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu, prasmju apguvi un sasniegumu sajūtu kaut vai nelielās sadzīviskās lietās. Nometne kā forma, lai efektīvā veidā veicinātu jauniešu prasmju attīstību un pašefektivitāti ir pārāk maz izmantots instruments. Mēs kā organizācija noteikti šo pieeju attīstīsim un turpināsim piedāvāt jauniešiem.” 

Lai iedrošinātu vecākus, aizbildņus, skolotājus atbalstīt tos skolēnus, kuriem ir  mācību grūtības, neattaisnoti stundu  kavējumi, konflikti, nepietiekams vecāku atbalsts un citi riski, kas var bērnā rosināt nevēlēšanos turpināt mācības, kopā ar ekspertiem top metodiskais atbalsta materiāls, lai sniegtu priekšstatu par metodēm, kā palīdzēt pusaudzim viņa sarežģītajā, pārbaudījumiem un izaicinājumiem pilnajā sevis meklēšanas un izzināšanas procesā, mudināt attīstīt jauniešus attīstīt savus iekšējos resursus, lai vecinātu mācību motivāciju.

Nometnes norise, tajā piedzīvotais, jauniešu pieredze un ekspertu skaidrojumi, būs skatāmi arī Latvijas Televīzijas ēterā jaunajā mācību gadā.