Tiešsaistes vebinārs: Konsultācijas un atbalsts skolēniem un skolotājiem - personiskas sarunas nozīme un iespējas attālināto mācību laikā


Laikā, kad skolās nenotiek mācības klātienē, skolotāji un skolēni ir pakļauti ilgstošai neziņai par to, kad un kā varēsim atgriezties mācīties klātienē, svarīgi identificēt galvenās problēmas un meklēt iespējamos risinājumus.

Tiešsaistes vebinārā aktualizēsim jautājumus par attālināto mācību lielākajiem izaicinājumiem, kas saistīti gan ar iekšējo sadarbību skolā, gan sadarbību starp skolu un vecākiem. Pievērsīsimies sarunas nozīmei un konsultatīvā atbalsta iespējām attālināto mācību laikā, kā arī meklēsim atbildes uz jautājumiem – kā šajā laikā skolotājs var runāt ar skolēnu, kurš mācās attālināti, kā var viņu motivēt, uzmundrināt un atbalstīt.

Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim piektdien, 2021. gada 29. janvārī, plkst. 16.00

Vebinārā aicinām piedalīties skolotājus, skolu vadības pārstāvjus un citus interesentus.  

Šobrīd ir jāpārdomā galvenie uzsvari, vai uzdevumu vietā nav svarīgāk ar bērnu parunāt, lai noskaidrotu, kā skolēns jūtas. Sevišķi svarīgi tas ir tad, ja skolēns  darbā attālināti nepiedalās – nesūta uzdevumus, nepieslēdzas attālināti organizētām stundām, nav sazvanāms.

Vebinārā piedalās:

  • Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols
  • Valsts izglītības satura centra projektu vadītāja Liene Voroņenko
  • Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekta “Atbalsts priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMpuRS) vadītāja Inese Vilāne
  • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāves:
    • Konsultatīvās nodaļas vadītāja – Inga Gulbe
    • Speciālais pedagogs – Dace Lonerte

Vebinārā laikā būs iespēja uzdot jautājumus.

Vebināram varēs sekot līdz IZM Facebook kontā, pēc pasākuma būs pieejams videoieraksts.