Atbalsts nedrošā brīdī un materiāli pedagogiem, ko izmantot sarunās ar skolēniem


“Kā rīkoties krīzes gadījumā” - bukletu sagatavojusi Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts policiju un Valsts robežsardzi, kā arī citiem sadarbības partneriem un nevalstiskajām organizācijām. Buklets sagatavots, ieviešot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu, kuras mērķis ir nodrošināt visas sabiedrības iesaisti krīzes plānošanā un pārvarēšanā.

Kā runāt ar bērniem par karu” - bukletu sagatavojuši Pusaudžu un jauniešu centra speciālisti. Te apkopoti speciālistu ieteikumi un atbildes uz bērnu biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas ļaus vecākiem saglabāt nosvērtību un sniegt bērniem pārliecību, ka arī lielu briesmu gadījumā vecāki spēs parūpēties par viņu drošību.

"Kā sarunāties ar bērnu par karu un citām supersarežģītām tēmām"  - Uzvediba.lv sagatavotais materiāls.

Informatīvi izglītojošie materiāli bērniem un jauniešiem, kas ļauj izprast svarīgu informāciju par drošību (sagatavojis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests).

“Krievzeme vai Krievija? Ukrainas konflikts un viduslaiku vēsture” - vēsturnieka Valda Klišāna lekcija 2022. gada 2. martā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

Mācību video no Tavaklase.lv par tēmām “Informācijpratība. Medijpratība. Patiesa un maldinoša informācija”, kurus šobrīd ikvienam ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē būtu vērtīgi noskatīties un sev atgādināt.  Atlasīto mācību video sarakstu atradīsi šeit.

Mācību stundas skolēniem par drošību un emocijām:

(ne)MIERĪGĀ PASAULE – Pulkvežleitnants, Jaunsardzes centra vadītājs Aivis Mirbahs skolēniem stāsta par galvenajiem drošības aspektiem, drošības situāciju Latvijā, mūsu katra atbildību un rīcību šādās situācijās.

DROŠĪBA NEDROŠĪBĀ – Mūsu emocionālā drošība, bailes, trauksme un neziņa. Sajūtas, ko piedzīvojam. Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs skolēniem stāsta par to, ko darīt ar emocijām, ko šobrīd piedzīvojam

Cilvēces pamatvērtība ir dzīvība: Izglītības kvalitātes valsts dienesta sagatavotais materiāls par vērtībām

Vērtības titullapa

Cilvēku rīcība balstās vērtībās. Jo stiprāka mūsu iekšējā vērtību sistēma, jo skaidrākas mūsu atbildes uz jautājumiem, kurus krīzes brīžos uzdodam sev un citiem. Vairāk informācijas IKVD tīmekļvietnē.

Tiešsaistes sarunas EMOCIJU VIESISTABĀ

Kā skolā runāt par karu - (02.03.2022.). 

Sarunas tēmas: Emocionāls līdzsvars un drošības sajūtas radīšana bērniem; pareizie vārdi un vēlamā rīcība; Situācija Ukrainā un “kurš ir vainīgs” – vienkāršas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem; Naida runa un atšķirīgs viedoklis – kā tos skolā atpazīt un ko ar tiem iesākt.

Ikvienas krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms, daudzi no mums izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm. Šeit var atrast atbalstu un palīdzību, ja esi nokļuvis grūtībās.

Meklē atbalstu:

BĒRNIEM

JAUNIEŠIEM

VECĀKIEM

PEDAGOGIEM

TIEM, KAS MEKLĒ GARĪGU ATBALSTU

Noderīgi interneta resursi

Video: Palīdzi sev mazināt nomāktību, trauksmi vai paniku