Info semināri par jaunatnes iniciatīvu projektiem Siguldā, Jaunjeglavā un Krustpilī


Tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem Krustpilī, Jaunjelgavā un Siguldā,lai vairāk uzzinātu par dalības iespējām un nosacījumiem #PuMPuRS jaunatnes iniciatīvu projektos!

Tā ir iespēja saņemt finansējumu 4600 eiro apmērā un īstenot ideju, lai atbalstītu jauniešus un motivētu tos jaunu mērķu sasniegšanai un mācību turpināšanai!

INFO SEMINĀRS SIGULDĀ – 10. JŪNIJS: https://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/17480/

10. jūnijā, plkst. 11.00 jauniešu iniciatīvu centrā „Mērķis” jaunatnes organizācijas aicinātas uz informatīvu sanāksmi par Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu, lai pārrunātu konkursa norisi, finansējuma saņemšanas nosacījumus, prasības projektu iesniegšanai un citus jautājumus.

Sanāksmē piedalīsies Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa organizatori, Siguldas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, Izglītības pārvaldes vadītāja Sandra Tukiša, Izglītības pārvaldes projektu vadītāja Gunita Romanovska, kā arī projektā iesaistīto izglītības iestāžu direktori un jaunatnes lietu speciālisti.

INFO SEMINĀRS KRUSTPILĪ – 5. JŪNIJS: http://www.krustpils.lv/jaunumi/2067-aicina-iesniegt-jaunatnes-iniciativu-projektus-macibu-motivacijas-palielinasanai.

Informatīvais pasākums norisināsies 5. jūnijā plkst. 14:00 Jēkabpilī, Rīgas ielā 150A, Krustpils novada domes administrācijas ēkā, A7 zālē. Semināram pieteikties iespējams, zvanot 28311364 vai rakstot angelina.tukisa@krustpils.lv.

INFO SEMINĀRS JAUNJELGAVĀ – 10. JŪNIJS: http://jaunjelgava.lv/index.php/2019/05/24/jaunjelgavas-novada-pasvaldibas-jauniesu-iniciativu-projektu-konkurss-2019/

Interesentus, kas vēlas sagatavot projektu pieteikumus, aicinām uz Informatīvo semināru 10.06.2019. plkst. 10.00 Jaunjelgavas novada pašvaldības ēkā, Lāčplēša 11, Jaunjelgavā, 2.stāva zālē vai uz konsultācijām iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju Gundegu Zarāni mob. 20233637 vai e-pastā gundega.vevere@jaunjelgava.lv.