“Soli pa solim” kopā ar Dobeles novada jauniešiem


Biedrība “Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs “Saspraude”” realizē projektu “Soli pa solim” neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu izaugsmei” (Līguma nr. 3-2/128-18PR no 18.12.2018.)”, ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Projekta mērķis - veicināt jauniešu uzņēmību, realizējot neformālās mācīšanās aktivitātes, kas pilnveidos viņu personību un vispusīgu attīstību, palīdzēs apzināties savas spējas un prasmes veiksmīgas personiskās dzīves veidošanai, palielinās viņu motivāciju turpināt izglītību un veicinās aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.

Projekta aktivitāte “Neformālās izglītības apmācības jauniešu izaugsmei “Soli pa solim”” notiks no š. g. 17. jūnija līdz 21. jūnijam Dobeles Jaunatnes iniciatīvu veselības centra (DJIVC) aktivitāšu mājā “Zaļkalni”. Apmācībām pieteikušies un piedalīsies Dobeles novada izglītības iestāžu 16 izglītojamie.

Galvenās apmācību aktivitātes:

  • iepazīšanās, ledus laušana un saliedēšanās;
  • PERSONĪBA - ko jaunietis patiesībā vēlās un, kā to sasniegt; kā nospraust mērķus un, kā uz tiem virzīties; kā izvairīties no lamatām un iegūt pārliecību, apmācību dienu vadīs Start Strong treneris Andris Arhomkins; veloorientēšanās ar dažādiem izglītojošiem uzdevumiem;
  • Apmācību dalībnieki dosies pretim piedzīvojumiem izglītojošā mācību ekskursijā uz Lauku kūrorta ciemu Kazdangā, kur viņiem būs iespēja izmēģināt spēkus trošu parkā “Cietais Rieksts”, kurā ir dažādi sarežģītības šķēršļi, kuri jāveic gan individuāli, gan sadarbojoties grupā;
  • Meža taka ar dažādiem izglītojošiem uzdevumiem;
  • Dalībnieki varēs izmēģināt veikbordu;
  • Izspēlēs stratēģisku Laser Tag spēli “Plāns B”;
  • Tās pašas dienas vakarā visi apmācību dalībnieki dosies uz Pokaiņu mežu, kur apmeklēs unikālu brīvdabas izrādi “Sapnis Saulgriežu naktī”;
  • Noslēguma dienā jaunieši izvērtēs apmācību ieguvumus:

“Vai mana attieksme mainījusies salīdzinājumā ar laiku pirms un pēc apmācībām? Ko es iemācījos? Ko es nesapratu? Vai izdzīvotās situācijas atbilst kādai manai iepriekšējai pieredzei? Ja līdzīga situācija atkārtotos, ko es darītu savādāk?

Apmācību aktivitātes tiks organizētas izmantojot neformālās izglītības metodes un tās vadīs apmācītājas Inita Neimane un Laine Sproģe.

Dobeles novada 16 jaunieši būs papildinājuši savas zināšanas un prasmes: veidot savu viedokli un argumentēti paust to, sadarboties grupā, veiksmīgi pielāgoties dažādām vidēm, organizēt un plānot savu laiku, uzņemties atbildību, pieņemt, plānot un īstenot lēmumus, uzlabot sava darba sniegumu un rezultātus, iegūtais palīdzēs viņiem attīstīt veiksmīgai formālās izglītības apgūšanai nepieciešamās iemaņas.

Pēc apmācībām Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā, tiks izveidota fotogrāfiju izstāde ar apmācību spilgtākajiem mirkļiem!

Projekta vadītāja Inita Neimane