Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

ESF

 

Aktualitātes un notikumi

Noslēdzies projekta PuMPuRS starpposma pētījums

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS ietvaros tika īstenots nozīmīgs starpposma pētījums ar mērķi noskaidrot līdz šim sasniegtos rezultātus, izzināt projekta ietekmi uz izglītojamajiem un citām mērķa grupām, kā arī izzināt iesaistīto pušu viedokļus par projekta līdzšinējo ieviešanas gaitu, identificēt kavējošos un sekmējošos faktorus, kā arī citus aspektus, kas ir nozīmīgi gan sekmīgai projekta ieviešanai atlikušajā projekta periodā, gan projekta rezultātu ilgtspējai.
Ar starpposma pētījuma rezultātiem vari iepazīties ŠEIT.

Publicēts: 29.06.2020.

Aicinām pieteikties divu dienu (12 ak. stundas) mācībām “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem”

"Kas ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jaunieši? Kā atbalstīt un motivēt šos jauniešus? Kā mainīt vai uzlabot esošo situāciju?"
Noteikti meklējot jaunas darbības metodes un SA-DAR-BO-JO-TIES!


Divu dienu (12 ak. stundas) mācības “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem”, kuras notiks 2020. gada 29. un 30. jūnijā Rīgā, Ieriķu ielā 43A, (NVO namā).

Mācību mērķis: veicināt jaunatnes darbinieku, jaunatnes lietu speciālistu un izglītības iestāžu darbinieku veiksmīgāku sadarbību un attīstīt to kompetences darbam ar PMP riska grupas jauniešiem viņu mācību motivācijas paaugstināšanā.

Mācību dalībnieki – jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti un izglītības darbinieki. Dalībnieki mācībām tiek aicināti pieteikties veidojot vienas pilsētas/ pagasta/ pašvaldības/ novada mācību pāri, lai kopīgi veicinātu izpratni par darbu ar PMP riska jauniešiem, uzlabotu savas kompetences un izstrādātu turpmāko rīcības plānu.

Pieteikšanās anketa: jāaizpilda katram mācību dalībniekam https://bit.ly/PumpursJD1_29_30_06

Mācību vadītāji - Zane Veinberga, Rudīte Muraševa, Ginta Salmiņa.

Publicēts: 12.06.2020.

Par košo meiteni Aleksu un Valsts prezidentu, kuram skolas laikā arī kādreiz gribējās paslinkot

Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

24. maijā, plkst. 13.30, pie Latvijas televīzijas skatītājiem dosies projekta *PuMPuRS raidījuma KLASE noslēdzošā epizode, kuras laikā neaizmirstamu tikšanos piedzīvos Smiltenes tehnikuma 3. kursa audzēkne Aleksa, kļūstot par īpašo viešņu Rīgas pilī.

Aleksas ārējais izskats, košais grims un mainīgās matu krāsas, zīmējumi uz sejas un rokām bieži rada maldinošu priekšstatu apkārtējiem, liekot domāt, ka meitene ir noteikumu pārkāpēja, narkomāne, nesekmīgā, katrā ziņā tāda, kura nav vēlama. Vai savādāks tiešām nozīmē nepareizs?

Valsts prezidents Egils Levits sarunā ar Aleksu atzīst, ka cilvēka dzīvē izaicinošākais un grūtākais ir pusaudža vecums, kad no bērna jākļūst par jaunieti un pieaugušo.

Noslēdzošā projekta PuMPuRS veidotā raidījuma KLASE epizode ēterā būs skatāma 24. maijā, plkst. 13.30, LTV 1.

Trīs sezonu garumā raidījumā KLASE savus ļoti personīgos un dziļos stāstus ir atklājuši 36 skolēni no visas Latvijas. Diskusijās par dzīvi un to, ko vecākiem vai skolotājiem parasti nestāsta, ir piedalījušies vairāk nekā 150 jaunieši. Iedvesmot palīdzējušas sabiedrībā zināmas personības un eksperti.

Publicēts: 21.05.2020.

Tiešraides translācijā skatīs mācīšanās problēmas un tiešsaistes riskus

Šodien, 23. aprīlī, plkst. 10:00 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) rīkos kārtējo tiešsaistes translāciju, kurā eksperti informēs vecākus par psihoemocionālās palīdzības un atbalsta iespējām ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā.

Ņemot vērā vecāku ieteikumus par aktuālajām pārraižu tēmām, šajā translācijā lielākā vērība tiks pievērsta skolēnu attālinātās izglītošanās problēmām – visu iesaistīto pušu labākās sadarbības iespējām, pieejamajam atbalstam problēmsituācijās, kā arī izaicinājumiem, kas saistīti ar pieaugošo interneta un ekrānlaika izmantošanu ikdienā.

Translācijā piedalīsies:

  • Izglītības kvalitātes valsts dienests Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs (Skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbība ārkārtējās situācijas laikā);
  • projekta #PuMPuRS sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Bērziņa (Projekta PuMPuRS iespējas ārkārtējās situācijas laikā);
  • Latvijas Drošāka interneta centra (Bērnu un jauniešu drošība internetā) vadītāja Maija Katkovska (Drošība internetā. Kas par to jāzina vecākiem?).

Paredzamais tiešraides laiks – 1 stunda 20 minūtes.

Translācija būs vērojama Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un ziņu aģentūras LETA mājaslapā, kā arī Labklājības ministrija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kanālos.

Publicēts: 23.04.2020.

Nodrošinot supervīzijas attālināti, projekts PuMPuRS sniegs atbalstu skolotājiem ārkārtējās situācijas laikā

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS, turpina sniegt individuālu atbalstu ārkārtējās situācijas laikā gan skolēniem, gan skolotājiem.

Sevišķi ārkārtējās situācijas laikā, kad skolotājiem nākas saskarties ar daudz lielākiem profesionālajiem izaicinājumiem, svarīga ir arī skolotāju emocionālā noturība, tāpēc projekta PuMPuRS supervizoru komanda, īstenojot atbalsta aktivitātes priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku samazināšanai, sniegs konsultatīvu atbalstu projektā iesaistīto izglītības iestāžu skolotāju komandām.

Supervīzijas ir konsultatīvs atbalsts, kas palīdz pedagogiem tikt galā ar profesionālās darbības izaicinājumiem. Ārkārtējās situācijas laikā supervīzijas ir paredzēts nodrošināt attālināti.

Supervīzijas nodrošina sertificēti supervizori. Katrā izglītības iestādē ir ieplānots nodrošināt ne mazāk par divām supervīzijām visa projekta īstenošanas laikā. Supervīziju nodrošināšana turpināsies klātienē pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Publicēts: 17.04.2020.

Atbalsts nedrošā brīdī

Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm. Šeit var atrast atbalstu un palīdzību, ja esi nokļuvis grūtībās.

Meklē atbalstu:

Publicēts: 15.04.2020.

Skolotājam kuģis ir jānotur, jo tajā ir gan bērni, gan vecāki

Pedagogs šobrīd ir enkurs – kas „kuģi” (skolniekus un to vecākus) notur „ūdenī” (attālinātajās mācībās), tēlaini esošo situāciju, kad visa Latvija māca un mācās mājās, raksturo Inga Remerte, kura vēl pirms ārkārtējās situācijas sākšanās uzsāka supervīziju vadīšanu projekta PuMPuRS ietvaros.

Sākoties ārkārtējai situācijai valstī, būtiski mainījās arī mācību process. No ierastajām klātienes nodarbībām skolā, visiem nācās pārkārtoties un attālināto mācību režīmu. Šajā situācijā, ātrāk kā citas reizes, nācās iepazīt vēl līdz galam neizpētīto digitālo rīku pasauli, risināt jautājumus par mācību organizēšanu, kad tā notiek mājās, kā arī noturēt tos skolēnus, kuriem arī ierastajā režīmā mācību motivācijai bija nepieciešama papildu uzmanība un atbalsts.

Projekta PuMPuRS darbība tika uz laiku apturēta, jo atbalsts, kas tiek sniegts projekta ietvaros, paredz individuālās konsultācijas klātienē. Šis process ir pārkārtots un skolotāji, kuri sniedza atbalstu skolēniem, šobrīd to dara attālināti.

Atbildība šobrīd gulstas gan uz vecāku, gan skolotāju pleciem, ir jāspēj atrast piemērotākais veids un attālināto mācību īstenošanas sistēma, kas palīdz apgūt nepieciešamo mācību vielu, vienlaikus pieņemot tik dažādās situācijas Latvijas ģimenēs. Vai kādas puses ieguldījumu šobrīd var vērtēt kā nozīmīgāku? Tā noteikti ir sadarbība.

Publicēts: 08.04.2020.

Projekts PuMPuRS paplašina sniegtā atbalsta iespējas ārkārtējās situācijas laikā

2019./2020.m.g. II semestrī projekta PuMPuRS ietvaros izglītības iestādēs visā Latvijā tika sagatavoti vairāk nekā 11 000 individuālā atbalsta plānu, lai sniegtu atbalstu tiem skolēniem, kuriem ir identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski, tomēr ārkārtējās situācijas dēļ to īstenošana uz laiku tika apturēta.

Šobrīd – konsultācijas tiek sniegtas attālināti, vispārējās izglītības iestādēs tiek nodrošināta ēdināšana, ja ēdinātājiem ir iespēja veikt piegādes uz mājām un tiek nodrošināts ekonomiskais atbalsts to profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri atrodas praksēs.

Projekta PuMPuRS vadītāja Inese Vilāne uzsver: “Situācijā, kad projekta līdz šim sniegtais atbalsts var būt izšķirošs gan domājot par iespējām, kā nepamest mācības, gan apzinoties, ka daudziem skolēniem, paralēli jau esošajai ārkārtējai situācijai valstī, ir sarežģīta situācija ģimenē, ir jārod iespēja un skolas, skolotāji un skolēni jāatbalsta, tāpēc, jo īpaši liels prieks par saņemto apstiprinājumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA), kas ļauj turpināt esošo atbalsta pasākumu īstenošanu, ievērojot ārkārtējas situācijas noteiktos ierobežojumus.

Publicēts: 31.03.2020.

SVARĪGI! Projekta PuMPuRS aktivitāšu īstenošanas iespējas ārkārtējās situācijas laikā.

Vēlamies informēt, ka CFLA ir devusi piekrišanu projekta 8.3.4. konsultāciju realizēšanai attālināti sākot ar 23.03., SASKAŅĀ AR DIREKTORA RĪKOJUMU.

LAI REALIZĒTU PROJEKTA KONSULTĀCIJAS ATTĀLINĀTI un tās būtu iespējams attiecināt, NEPIECIEŠAMS DIREKTORA RĪKOJUMS, kurā norāda:

  • kā tiks organizētas attālinātās konsultācijas (e-klasē/skype/whatsapp u.c.);
  • kādi pedagogi organizēs attālinātās konsultācijas;
  • kuriem izglītojamajiem tiks organizētas attālinātās konsultācijas (norāda arī plāna ID kodu);
  • kā izglītojamie apliecinās, ka konsultācija ir saņemta (e-pasts, e-klases ieraksts u.c.)

Vēršam uzmanību, ka KA veidlapās nepieciešams turpināt rakstīt sniegtās konsultācijas, bet izglītojamā paraksta vietā, KA veidlapai klāt liek izglītojamā apliecinājumu – e-pastu vai citu apliecinošu dokumentu. Izglītojamā paraksta vietā pedagogs norāda, kāds apliecinājums no izglītojamā ir saņemts. IZGLĪTOJAMAJAM NEPIECIEŠAMS APLIECINĀT KONSULTĀCIJAS SAŅEMŠANU VIENAS DIENAS LAIKĀ, lai konsultācijas sniegšanas datums sakristu ar izglītojamā apliecinājuma datumu!

Informācija VPII:

Ja izglītojamais atrodas praksē un nepieciešams segt transporta, naktsmītņu vai ēdināšanas izmaksas, kuras nodrošina jau esošais ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs, tad arī nepieciešams direktora rīkojums, kurā norāda:

Publicēts: 23.03.2020.

Par PuMPuRS darbu ārkārtējās situācijas laikā

Mēs zinām, ka šobrīd jautājumu ir vairāk, nekā atbilžu, attiecībā uz darba pienākumu pildīšanu, kas saistīta ar atbalsta sniegšanu skolēniem projekta PuMPuRS ietvaros.

Šobrīd, saskaņā ar 14. marta grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", ir noteikts pārtraukt visa veida izglītības procesu klātienes formā īstenošanu izglītības iestādē un ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā jāpārtrauc visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi).

Projektā šobrīd pārtrauktas visas aktivitātes, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu, esam pāŗtraukuši Jaunatnes iniciatīvu projektu aktivitātes, Supervīzijas, seminārus, darbnīcas un profesionālo pilnveides programmu īstenošanu, kā arī individuālo konsultāciju sniegšanu.  

PuMPuRS projektā lielākā daļa atbalsta aktivitāšu ir saistītas ar klātienes procesiem, bet tos īstenot šobrīd nav iespējas, savukārt, lai risinātu šo jautājumu un meklētu iespējas kādu no atbalsta pasākumiem, piemēram, konsultācijas nodrošināt attālināti – nepieciešams ESF projektu uzraugošo iestāžu lēmums.

Publicēts: 19.03.2020.