Projekts PuMPuRS paplašina sniegtā atbalsta iespējas ārkārtējās situācijas laikā


2019./2020.m.g. II semestrī projekta PuMPuRS ietvaros izglītības iestādēs visā Latvijā tika sagatavoti vairāk nekā 11 000 individuālā atbalsta plānu, lai sniegtu atbalstu tiem skolēniem, kuriem ir identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski, tomēr ārkārtējās situācijas dēļ to īstenošana uz laiku tika apturēta.

Šobrīd – konsultācijas tiek sniegtas attālināti, vispārējās izglītības iestādēs tiek nodrošināta ēdināšana, ja ēdinātājiem ir iespēja veikt piegādes uz mājām un tiek nodrošināts ekonomiskais atbalsts to profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri atrodas praksēs.

Projekta PuMPuRS vadītāja Inese Vilāne uzsver: “Situācijā, kad projekta līdz šim sniegtais atbalsts var būt izšķirošs gan domājot par iespējām, kā nepamest mācības, gan apzinoties, ka daudziem skolēniem, paralēli jau esošajai ārkārtējai situācijai valstī, ir sarežģīta situācija ģimenē, ir jārod iespēja un skolas, skolotāji un skolēni jāatbalsta, tāpēc, jo īpaši liels prieks par saņemto apstiprinājumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA), kas ļauj turpināt esošo atbalsta pasākumu īstenošanu, ievērojot ārkārtējas situācijas noteiktos ierobežojumus.

Jau 23. martā, CFLA apstiprināja iespēju projekta īstenošanu turpināt, sniedzot nepieciešamo individuālo konsultatīvo atbalstu (ārkārtējās situācijas laikā – attālināti), lai palīdzētu tiem skolēniem, kuriem ir nepieciešams konsultācijas dažādos mācību priekšmetos vai emocionālais atbalsts, kurš ņemot vērā esošo ārkārtējo situāciju ir ārkārtīgi nozīmīgs, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem, ne tikai nepārtraukt mācības, bet arī saglabāt emocionālo veselību un drošību.

Tāpat, 23. martā projekts saņēma apstiprinājumu, ka ekonomisko atbalstu ir iespēja nodrošināt tiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem šajā laikā tiek īstenotas prakses un pirms ārkārtējās situācijas tika sagatavots Individuālā atbalsta plāns, kurā tika iekļauti atbalsta veidi – transporta kompensācija, naktsmītnes un ēdināšana.

Svarīgi, ka sākot ar 31. martu ir iespēja saņemt atbalstu ēdināšanai tiem vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēniem (5.-12. klase), kuriem 2019./2020. m. g. II semestrī šāds atbalsta pasākums tika iekļauts Individuālā atbalsta plānā.

Detalizēts skaidrojums par ēdināšanas nodrošināšanu ŠEIT.

Kopš 2017. gada Latvijā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS ar mērķi – samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības. Laika posmā no projekta sākuma līdz 2019. gada beigām projektā PuMPuRS ir iesaistījušās vairāk nekā 500 izglītības iestādes. Šajā laika posmā kopumā izveidoti virs 30 000 Individuālā atbalsta plānu To ietvaros sniegts atbalsts skolēniem ar identificētiem mācību pārtraukšanas riskiem.

Vairāk informācijas par iespēju īstenot atbalsta pasākumus ārkārtējās situācijas laikā, sazinoties ar reģionālo koordinatoru:  http://www.pumpurs.lv/lv/kontakti

Vairāk par projektu PuMPuRS: http://www.pumpurs.lv/index.php/lv/jaunumi

Projekts PuMPuRS - Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības pirms laika.

Informāciju sagatavoja:
Liene Bērziņa
e-pasts: liene.berzina@834.ikvd.gov.lv
tālr.nr: 28670057
www.pumpurs.lv