Tikšanās ar ekspertiem, 19. jūnijā - PuMPuRS jaunajā birojā, Doma laukumā 8A


Nākamā tikšanās ar PuMPuRS speciālistiem notiks 19. jūnijā, PuMPuRS jaunajā birojā, Doma laukumā 8A, 7. stāvā.

Projekta PuMPuRS esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem ir iespēja saņemt individuālas konsultācijas – pilnu projekta PuMPuRS speciālistu komandas atbalstu.

Piesakoties konsultācijām, ir iespēja saņemt atbalstu šādos jautājumos:

  • Līgumu slēgšana
  • Tehniskais atbalsts, kā piemēram, darbs ar datubāzēm
  • Individuālo atbalsta plānu (IAP) sagatavošana
  • Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku atpazīšana un noteikšana
  • Atbalsta pasākumu veidi un atbilstošāko atbalsta pasākumu piemērošana
  • Juridiskie jautājumi
  • Iepirkumi
  • Atbalsts jaunatnes iniciatīvas projektu organizēšanā
  • Ar projekta komunikāciju un publicitāti saistīti jautājumi
  • Citi jautājumi, kas saistīti ar projekta “PuMPuRS” īstenošanu.

Turpinot darbu pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “PuMPuRS”, atbalsts un savstarpēja sadarbība starp iesaistītajām pusēm ir noteikta kā viena no projekta prioritātēm, tādēļ – aicinām ikvienu projekta sadarbības partneri, kā arī tos skolu vai pašvaldību pārstāvjus, kuri vēlas par iesaisti projektā un tā īstenošanu uzzināt ko vairāk, izmantot iespēju un pieteikties bezmaksas konsultācijām.

Konsultāciju norises vieta: Rīga, Doma laukums 8A, 7. stāvā.

Lai pieteiktos konsultācijām, sazinieties ar reģionālo koordinatoru un informējiet par vēlamo konsultāciju laiku un nepieciešamo ekspertu vai konsultācijas laikā apspriežamiem jautājumiem.

Reģionālie koordinatori:

Zane Kužuma (Rīgas pilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādes un Zemgales reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes) - t. 20275084, zane.kuzuma@834.ikvd.gov.lv
Katrīna Sudakova (Rīgas reģions) - t. 28360848, katrina.sudakova@834.ikvd.gov.lv
Evija Ernstsone (Kurzemes plānošanas reģions) - t. 27816254, evija.ernstsone@834.ikvd.gov.lv
Inga Elme (Zemgales plānošanas reģions) - t. 28666473, inga.elme@834.ikvd.gov.lv
Terēze Matisone (Latgales plānošanas reģions) - t. 26642761, tereze.matisone@834.ikvd.gov.lv
Andrejs Lukins (Vidzemes plānošanas reģions) - t. 28339772, andrejs.lukins@834.ikvd.gov.lv 
Dace Bukševica (Kurzemes un Latgales reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes) - t. 25766024, dace.buksevica@834.ikvd.gov.lv
Zanda Medne (Rīgas un Vidzemes reģiona valsts profesionālās izglītības iestādes) - t. 28616241, zanda.medne@834.ikvd.gov.lv